Κυριακή

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΗΣ. Μέσα ενημέρωσης/ Ειδήσεις/ Εκδόσεις

24ωρες κοινοποίησε μια Σελίδα.
Δημοσιεύθηκε από τον Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης 
Μέσα ενημέρωσης/Ειδήσεις/Εκδόσεις
Φωτογραφία του χρήστη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΗΣ.
Αρέσει σε 11.979
499 μιλούν γι' αυτή τη Σελίδα