Παρασκευή

Σταμάτης Νικόλαος

Σταμάτης Κατασκευαστική


Σταμάτης Νικόλαος
Νικήτη
Χαλκιδική
Hellas

Τηλέφωνο: 2375 0 23254
Φαξ: 2375 0 23295
Κινητό:
6977435293
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
stamatisnikolaos@gmail.com